กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรม BIG CLEANIBG DAYปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิมานพญาแถน

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรม BIG CLEANIBG DAYปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิมานพญาแถน

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรม BIG CLEANIBG DAYปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิมานพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธรวันที่ ๑ ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 . นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้หัวหน้างาน ผลิต และหัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม BIG CLEANIBG DAY ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิมานพญาแถนต.ในเมือง .เมือง จ.ยโสธร โดยเป็นกิจกรรมที่จังหวัดยโสธรร่วมกับโครงการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยโสธร ซึ่งมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด


ข่าวอื่นๆ