กปภ.สาขาอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายคมสันต์ บุญเอี่ยม ผู้จัดการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานผลิต กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี (พอ.สว) และราษฎร พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยการตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ. ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังแรงดัน คุณภาพน้ำ และการซ่อมท่อในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 


ข่าวอื่นๆ