กปภ.สาขาละหานทรายร่วมเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาละหานทรายร่วมเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาละหานทราย โดย นายฉลวย กาบบัวศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย มอบหมายให้.หน.งานบริการฯ พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด เข้าร่วมเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการตลาดประชารัฐ พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มแบบบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๘๐ ขวด ณ ที่ว่าการอำเภอละหานทราย อ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์


 


ข่าวอื่นๆ