กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ทำความสะอาด สาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของจิตอาสา หน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (สระสี่เหลี่ยม) พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 180 ขวด


 


ข่าวอื่นๆ