กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรม 5ส.ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรม 5ส.ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สะอาดเรียบร้อยแก่ผู้พบเห็นและผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในสังกัด

 


ข่าวอื่นๆ