กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3 ปี 2561

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3 ปี 2561

 

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2560ครั้งที่ 3/2561 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องผลการดำเนินงาน  การควบคุมน้ำสูญเสียและติดตามผลการขยายเขต เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ และกำชับเรื่องการอยู่เวรสำนักงานการเข้าเวรซ่อมท่อ  การรักษาความปลอดภัย  ดูแลเรื่องไฟฟ้าบริเวณสำนักงานในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว

 


ข่าวอื่นๆ