กปภ.สาขาสุรินทร์ประชุมโครงการ การจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ครั้งที่ 3

กปภ.สาขาสุรินทร์ประชุมโครงการ การจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ครั้งที่ 3

นายไมตรี เขตตะ ผจก.นางเตือนใจ พลตื้อ ผู้ช่วยผจก. พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงานและพนักงานงานบริการฯและงานผลิต ร่วมกันประชุมการปฏิบัติงานการผลิตเพื่อดำเนินการตามโครงการ จัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมกปภ.สาขาสุรินทร์ โดยติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลในเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา เรื่องการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM การดำเนินการระบบผลิต วินิจฉัยความเสี่ยง ด้านระบบผลิต ของกปภ.สาขาสุรินทร์และหน่วยบริการ อ.ลำดวน และอ.จอมพระ พร้อมรายงานและติดตามผลการดำเนินการด้านระบบจ่ายน้ำ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไข หาแนวทางผลิตน้ำประปาที่สะอาดและได้คุณภาพตามมาตรฐาน(WSP)


ข่าวอื่นๆ