กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรม

กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย นำโดยนายพูนศักดิ์ กองกาญจน์ ผู้จัดการฯ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)" ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑  โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานใน  ไตรมาสที่ ๑ ที่ผ่านมาและแนวทางการทำงานใน  ไตรมาสที่ ๒  ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 


ข่าวอื่นๆ