กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปี ๒๕๖๑

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปี ๒๕๖๑

นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน พร้อมสำรวจสอบถาม และตรวจสอบแรงดันน้ำ บริเวณที่มีการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณอบต.เสม็ด ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  พร้อมออกพบปะผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ความรู้เรื่องคุณภาพน้ำประปาแก่ประชาชนที่ยังไม่เป็นลูกค้าในเขตชุมชน พร้อมอธิบายขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาใหม่แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้ขอติดตั้ง  และรับคำร้องขอติดตั้งและวางท่อน้ำประปา และสอบถามสารพันปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา

 


ข่าวอื่นๆ