กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 2 ปี 2561

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 2 ปี 2561

นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอุบลราชธานี โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงาน ตลอดจนถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานนำไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร นอกจากนี้ ยังมีการเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 1/2561 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนาธิป บุตรดี นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนางสาวติยากร กุดเป่ง นักบัญชี 6 สังกัดงานอำนวยการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

 


ข่าวอื่นๆ