กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ครั้งที่ 1

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ครั้งที่ 1

นายไมตรี เขตตะ ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ พร้อมด้วยนายวีระพล เขียวสะอาด หัวหน้างานผลิต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ครั้งที่ 1 /2561เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์ เพื่อร่วมหารือการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ในฤดุกาลส่งน้ำฤดูแล้ว ปี 2560/2561


ข่าวอื่นๆ