กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหน่วยงานราชการและสื่อมวลชน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหน่วยงานราชการและสื่อมวลชน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

 

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้เข้าเยี่ยมหน่วยงานราชการและสื่อมวลชน อาทิ สำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุข สถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เพื่อมอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน เสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอีกด้วย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561


ข่าวอื่นๆ