กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4 ปี2561

กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4 ปี2561

 

  กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4 ปี2561 โดยมีการปรึกษาหารือ พร้อมเรื่องการดำเนินงานของ กปภ.  โดยประกอบด้วยการปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้น้ำให้เป็นปัจจุบัน มีการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำโดยยกเว้นเงินประกันนอกจากนั้น นายไมตรี เขตตะ ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ ยังได้มีเรื่องพูดคุยกับพนักงาน เพิ่มเติม ดังนี้

ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเขต 8 และกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561

วันสถาปนา กปภ. 39 ปี กปภ.สาขาสุรินทร์จะทำบุญเลี้ยงพระในวันที่ 24 กุมภาพันธ์2561

แจ้งเรื่องกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กปภ.สาขาสุรินทร์เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 8กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งเตรียมความพร้อมในกาขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC)

แจ้งการดำเนินกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภคประจำเดือนมกคราคม 2561 ณ อบต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ในการนี้ ผจก. ,ผช.ผจก. ,หนง.ทุกสายงานพนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาสุรินทร์ได้ร่วมกันรับประทานอาหารเช้า บริเวณข้างห้องพัสดุ กปภ.สาขาสุรินทร์


ข่าวอื่นๆ