กปภ.สาขาเขมราฐร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

กปภ.สาขาเขมราฐร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2561  ครั้งที่ 2

 

    กปภ.สาขาเขมราฐโดยผู้จัดการณฐกฤต  พรมนนท์ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการนำพนักงานในสังกัดเข้าร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำดงธรรม  อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 2 ณ ศาลาบ้านขามป้อม หมู่ 1 ต.ขามป้อมอ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนรวมทั้งเป็นการพบปะเพื่อรับทราบสภาพปัญหาความต้องการของพี่น้องประฃาฃน ตลอดจนประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำ รับคำร้องติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ ให้คำแนะนำปัญหาระบบประปาภายในบ้านและให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษ์กปภ.ฟรีสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน

 


ข่าวอื่นๆ