กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ตามแนวปฏิบัติ CSR ของกปภ.

กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ตามแนวปฏิบัติ CSR ของกปภ.

กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ตามแนวปฏิบัติ CSR ของ กปภ. ด้านการใส่ใจผู้บริโภค มุ่งเน้นให้ กปภ. นำความรู้ความสามารถในด้านการผลิตน้ำประปาคุณสภาพสะอาด ปลอดภัย มาส่งเสริมให้ประชาชนนอกรั้ว กปภได้บริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัยโดย กปภ.สาขาสุรินทร์ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผจกพร้อมด้วยทีมงานควบคุมคุณภาพน้ำ ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาพร้อมทั้งแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องมือในการผลิตน้ำประปาให้แกพนักงานสังกัด อบต.เฉนียง ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่กปภ.มอบให้ต่อชุมชน


ข่าวอื่นๆ