กปภ.สาขาสุรินทร์ได้เข้าพบปะและพูดคุยเพื่อสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่

กปภ.สาขาสุรินทร์ได้เข้าพบปะและพูดคุยเพื่อสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่

    กปภ.สาขาสุรินทร์ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผจก.ได้มอบหมายและแต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว โดยหัวหน้างานผลิตและทีมงานควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.สาขาสุรินทร์ได้เข้าพบปะและพูดคุยเพื่อสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 2 ราย ได้แก่ บมจ.บิ๊กซีซุบเปอร์เซ็นเตอร์ และ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุรินทร์ ทั้งนี้ กปภ.สาขาสุรินทร์ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กปภ.กำหนดทุกข้อ ตามมาตรฐานลูกค้าสัมพันธ์ ของกปภกำหนดให้กปภ.ทุกสาขาต้องดำเนินกิจกรรมสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญมาทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเป็นการเพิ่มความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า


ข่าวอื่นๆ