กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน (WSP) ครั้งที่ 3

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน (WSP) ครั้งที่ 3

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.พร้อมด้วย ผช.ผจก. หัวหน้างานทุกสายงานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP)ครั้งที่ 3 (1/2561)ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาบุรีรัมย์ โดยติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลในเดือน ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เรื่องการบำรุงรักษาเชิงป้องกันPMการดำเนินการระบบผลิต วินิจฉัยความเสี่ยง ด้านระบบผลิต การบริหารจัดการค่าพลังงานไฟฟ้า ของกปภ.สาขาบุรีรัมย์และหน่วยบริการ กระสัง, คูเมือง พร้อมรายงานและติดตามผลการดำเนินการด้านระบบจ่ายน้ำ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไข หาแนวทางผลิตน้ำประปาที่สะอาดและได้คุณภาพตามมาตรฐาน(WSP)

 


ข่าวอื่นๆ