กปภ.สาขาเดชอุดมจัดโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ 2561

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดโครงการ   ประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่  2561  

กปภ.สาขาเดชอุดม  โดยนางอนันต์พร  รัตนคูหะ   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม  ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต  หัวหน้างานบริการฯ  และหัวหน้างานอำนวยการ  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  จัดโครงการ  "ประปาเพื่อประชารัฐ"  ของขวัญปีใหม่  2561  ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ณ  เทศบาลตำบลโพนงาม  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  โดยนำความรู้เรื่องระบบประปาไปแบ่งปันให้กับองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนดูแลและตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้มาตรฐาน  ร่วมถึงวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกด้วย 

 


ข่าวอื่นๆ