กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

 

  กปภ.สาขาเลิงนกทา โดย ผู้จัดการฯ นางกนกอร รัตนนุกรมหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างได้ร่วมจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า หรือ มอร์นิ่งทอล์ค" ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 4/2561เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงานให้พนักงานตระหนักถึงการบริการ, ความพึงพอใจของลูกค้า, มีจิตสำนึกที่ดีและทำงานด้วยจิตสาธารณะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

 


ข่าวอื่นๆ