กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกับ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลพื้นที่ศุนย์ราชการ หน่วยบริการโนนดินแดง

กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกับ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลพื้นที่ศุนย์ราชการ หน่วยบริการโนนดินแดง

          กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกับ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลพื้นที่ศุนย์ราชการ หน่วยบริการโนนดินแดง  นายฉลวย  กาบบัวศรี  ผู้จัดการ  กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดประชุมหารือ แก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลพื้นที่ศูนย์ราชการ หน่วยบริการโนนดินแดง โดยมีงานลูกค้าสัมพันธ์  และงานน้ำสูญเสีย กรจ. กปภ.ข.8 ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  และการแก้ไขในระยะยาว พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์และสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่  ทั้งนี้ หลังจากการประชุม ได้มีการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาโดย ผู้จัดการ งานบริการ และงานน้ำสูญเสีย กรจ. กปภ.ข.8 ซึ่งได้แก้ไขเบื้องต้นให้น้ำประปาไหลเป็นปกติในพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยได้มีการลงพื้นที่สอบถามร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์   กรจ. กปภ.ข.8  พบว่าประชาชนในพื้นที่พอใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้น กปภ.สาขาละหารทราย จึงได้มีการวางแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ยั้งยืน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งจะมีการชี้แจงให้ผู้ใช้น้ำทราบเป้นระยะต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ