กปภ.สาขายโสธร ประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมสมัครเข้ารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ปี 2561

กปภ.สาขายโสธร  ประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมสมัครเข้ารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ปี 2561

กปภ.สาขายโสธร  ประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมการสมัครเข้ารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ปี 2561 เมื่อว้นที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรพร้อมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปภ.สาขายโสธร ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการสมัครเข้ารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ปี 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขายโสธร 

 


ข่าวอื่นๆ