กปภ.สาขายโสธรจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้ใช้น้ำผ่านเว๊ปไซต์ กปภ.

กปภ.สาขายโสธรจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้ใช้น้ำผ่านเว๊ปไซต์ กปภ.

 นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรพร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้ใช้น้ำผ่านเว๊ปไซต์ กปภ. โดยจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขายโสธร ทั้งนี้เป็นการเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่ใช้บริการ และสะดวกในการยื่นแบบ Online

 


ข่าวอื่นๆ