กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารตรวจมาตรฐานน้ำประปาที่ผ่านการรองรับคุณภาพแท่นน้ำประปาดื่มได้

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารตรวจมาตรฐานน้ำประปาที่ผ่านการรองรับคุณภาพแท่นน้ำประปาดื่มได้

    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก กรมอนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเข้าทำการสุ่มตรวจมาตรฐานน้ำประปาที่ผ่านการรองรับคุณภาพแท่นน้ำประปาดื่มได้  ทั้งนี้  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้น้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 


ข่าวอื่นๆ