กปภ.สาขาสุรินทร์เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กปภ.สาขาสุรินทร์เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กปภ.สาขาสุรินทร์เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดขึ้น ณ สวนอาหารส่วนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวง ไอซีทีในการนี้ นายไมตรี เขตตะ ผจก.พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงานและพนักงานในสังกัด นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปร่วมสนับสนุนจำนวน 30 แพ็ค พร้อมนี้ได้ส่งมอบป้ายให้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวอุตสาหกรรมที่จะเป็นเจ้าภาพในคราวต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ