กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning dayโรงสูบน้ำแรงต่ำ แม่ข่าย

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning dayโรงสูบน้ำแรงต่ำ แม่ข่าย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  นายไพนิช  นิพขันธ์  ผู้จัดการ ร่วมด้วย  หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day บริเวณริมตลิ่ง โรงสูบน้ำแรงต่ำ แม่ข่ายพิบูลมังสาหาร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยในการดำเนินงาน และเป็นภาพลักษ์ที่ดีต่อผู้พบเห็นและมาใช้บริการ

 


ข่าวอื่นๆ