กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้

เมื่อวันที่  6  ก.พ.  2561  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม  นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต  หัวหน้างานบริการฯและหัวหน้างานอำนวยการ  พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัย,  ศูนย์อนามัยที่  10  อุบลราชธานี,  กรมอนามัย,  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดมเพื่อบรรยายสรุปโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)  Water  Safety  Planและนำคณะเก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ต้นทาง  จุดน้ำประปาดื่มได้และบ้านผู้ใช้น้ำของระบบประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม  เพื่อตรวจวิเคราะห์ต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ