กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารกิจกรรมสนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน มกราคม 2561

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารกิจกรรมสนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน มกราคม 2561

  กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดย นายไพนิช  นิพขันธ์ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน ม.ค.2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน และ ปรัปรุงแนวทางการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ