กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4

กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4
 

   กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4/61 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.สาขาสตึก นำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผจก.กปภ.สาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4/61 ทั้งนี้เพื่อพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงานรวมทั้งการทำงานเป็นทีมและการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

 


ข่าวอื่นๆ