กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง

 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ณ พุทธุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างภาพลักษ์ที่ดีให้องค์กร

 


ข่าวอื่นๆ