กปภ.สาขาศีขรภูมิ ดำเนินโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ มอบของขวัญปีใหม่2561

กปภ.สาขาศีขรภูมิ ดำเนินโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ มอบของขวัญปีใหม่2561 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.สาขาศีขรภูมิ นำโดยผู้จัดการ กปภ.สาขา หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดรวม 8 คน ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ดำเนินโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ" มอบของขวัญปีใหม่2561 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยตรวจสอบระบบประปาภายในบริเวณพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ แนะนำวิธีการตรวจสอบมาตรวัดน้ำเบื้องต้น ตรวจสอบการหมุนของมาตรวัดน้ำ ทั้งนี้พบท่อแตกท่อรั่วจำนวน 2 จุด และได้บริการซ่อมท่อแตกรั่ว และเปลี่ยนเช็ควาล์ว ประตูน้ำหน้ามาตรที่ชำรุดโดยไม่คิดค่าแรง สร้างความประทับใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหน่วยงาน และกปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้มอบสมุด กปภ. "รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต" ให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของ กปภ.อีกด้วย

 

 


ข่าวอื่นๆ