กปภ.สาขาสุรินทร์เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) กปภ.สาขาอุบลราชธานี

กปภ.สาขาสุรินทร์เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) กปภ.สาขาอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.สาขาสุรินทร์ นำโดยนายไมตรี เขตตะ ผจก.พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เข้าศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีตามที่กปภ.สาขาสุรินทร์ สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อเข้ารับการประเมิน เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้ เข้าศึกษาดูงาน ในฐานะที่กปภ.สาขาอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปี 2560เพื่อนำแนวทางการดำเนินการมาปรับปรุงและแก้ไขให้พร้อมรับการประเมินต่อไป โดยมี นายคมสัน บุญเอี่ยม ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำแนวทางให้พร้อมรับการประเมินต่อไป 

 


ข่าวอื่นๆ