กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการบุณฑริก

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการบุณฑริก

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดย นายไพนิช  นิพขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการบุณฑริก ในการนี้ได้ให้บริการซ่อมท่อภายในแก่ผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ตลอดจนรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากผู้ใช้น้ำ

 


ข่าวอื่นๆ