กปภ.เขต ๘ ร่วมทำบุญตักบาตร และบวงสรวงพระแม่ธรณี กปภ. ครบรอบ ๓๙ ปี

กปภ.เขต ๘ ร่วมทำบุญตักบาตร และบวงสรวงพระแม่ธรณี กปภ. ครบรอบ ๓๙ ปี

 นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป และบวงสรวงพระแม่ธรณี บวงสรวงศาลเจ้าพ่อฟ้างุ้ม บริเวณหน้าสำนักงาน ในโอกาสที่ กปภ. ครบรอบ ๓๙ ปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร และเพื่อเป็นการสร้างประเพณีให้พนักงานรุ่นต่อๆ ไปได้รับทราบและเดินตามแนวประเพณีอันดีงามนี้ อีกทั้งช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กรต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ