กปภ.สาขาเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk 4/2561

กปภ.สาขาเดชอุดม  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า  Morning  Talk  4/2561

กปภ.สาขาเดชอุดม  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า  Morning  Talk  4/2561 ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาเดชอุดม  นำโดย  นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผู้จัดการฯ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้าง  กปภ.สาขาเดชอุดม  ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และซักซ้อมระบบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ตรงกับนโยบายของท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  ร่วมถึงปรึกษาการแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละสายงาน  และมีการมอบของรางวัลให้กับดาวเด่นประจำไตรมาสนี้ด้วย

 

 


ข่าวอื่นๆ