กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาสุรินทร์ ยโสธร มุกดาหาร ดูงาน GECC

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาสุรินทร์ ยโสธร มุกดาหาร ดูงาน GECC

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ผู้จัดการและพนักงาน กปภ.สาขาสุรินทร์ กปภ.สาขายโสธร และ กปภ.สาขามุกดาหาร ในการศึกษาดูงานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่ง กปภ.สาขาอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในสาขาที่ผ่านการประเมินฯ ประจำปี 2560 เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาสาขาให้เป็นไปตามเกณฑ์ สำหรับการเข้ารับประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561  การพัฒนาด้านการให้บริการด้วยมาตรฐาน GECC ถือเป็นนโยบายภาครัฐที่ยกระดับการขับเคลื่อนองค์กร ของ กปภ. ที่มุ่งผลักดันให้ประปา 234 สาขาทั่วประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ในปี 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อประชาชนได้รับการบริการภายใต้มาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 

 


ข่าวอื่นๆ