กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 5 ปี 2561

กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 5 ปี 2561

 

กปภ.สาขาสุรินทร์นำโดยนายไมตรี เขตตะ ผจก.จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 5/2561 ขึ้น บริเวณข้างห้องพัสดุ กปภ.สาขาสุรินทร์ โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีงานอำนวยการเป็นเจ้าภาพ โดยผู้จัดการได้เริ่มชี้แจงถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นใวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ว่ากปภ.สาขาสุรินทร์จะทำการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนากปภ.ครบ 39 ปี และทำกิจกรรม 5 ในวันนั้นด้วย พร้อมวางแผนการจัดกิจกรรม มอบหมายความรับผิดชอบในการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆจากนั้นผู้จัดการได้ชี้แจงรายระเอียด ที่กปภ.สาขาสุรินทร์ สมัครเข้ารับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ที่พนักงานทุกคนต้องร่วมมือกันเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินต่อไปและงานอำนวยการได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประวัติพนักงาน เช่น ข้อมูลสถานภาพ การจดทะเบียนสมรส การมีบุตร เพื่อให้ได้รับสิทธิในการใช้สวัสดิการของพนักงานที่ถูกต้อง โดยเน้นย้ำให้ทุกคนแจ้งข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง

 


ข่าวอื่นๆ