กปภ.สาขาเดชอุดม จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan

กปภ.สาขาเดชอุดม  จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด  Water Safety Plan

 

เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561  กปภ.สาขาเดชอุดม  จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด  (Water Safety Plan)"WSP"  นำโดยนางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ร่วมประชุมการจัดทำแผนการดำเนินการโครงการ  ติดตามความคืบหน้าพร้อมทั้งทบทวนแผนการปฏิบัติงานของงานผลิต  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกด้านเพื่อจะผลิตน้ำประปาส่งไปยังบ้านผู้ใช้น้ำต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ