กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2561

กปภ.สาขายโสธร  ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี  2561

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววิภาวี   โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้ นายเข็มชาติ งามสุข หัวหน้างานผลิต พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมวิชาการประปาสามารถดูแลกิจการประปาท้องถิ่นอย่างถูกลักษณะ โดยมีนายกนก ประมูลพงศ์ นายกเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ ให้การต้อนรับ

 


ข่าวอื่นๆ