กปภ.สาขาสตึก ดำเนินโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 
 

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึกนำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต,หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานใสังกัด จำนวน 5 คน ดำเนินโครงการ"ประปาเพื่อประชารัฐ" เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการประปาหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีเนื้อหาการอบรมด้านระบบผลิตและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปา จากตำบลเมืองแก จำนวน 19 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 หลังคาเรือน

 


ข่าวอื่นๆ