กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐแก่ประชาชนบ้านสร้างมิ่ง

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐแก่ประชาชนบ้านสร้างมิ่ง

 

นายสังวาลย์  มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงาน ร่วมทำประชาพิจารณ์เรื่อการขยายเขตจำหน่ายน้ำ พร้อมจัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐให้ความรู้เรื่องระบบประปาให้แก่ประชาชนบ้านสร้างมิ่ง หมูที่ ๖ , ๗ และหมูที่ ๑๐ ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อำนาจเจริญ

 


ข่าวอื่นๆ