ผอ.กปภ.ข. 8 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการรับโอนกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล

ผอ.กปภ.ข. 8 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการรับโอนกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล

 

          เมื่อวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๑  นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต  ผู้อำนวยการ กปภ.ข.8 ร่วมด้วย  ผู้อำนวยการกอง  ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  หัวหน้างาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการรับโอนกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าว มีคาวมจำเป็นต้องการให้ กปภ. เข้าดำเนินการกิจการประปาแทน โดยปรับปรุงระบบเดิมให้ได้มาตรฐาน การผลิตและส่งจ่ายน้ำ ของ กปภ. ซึ่งได้มีการสั่งการในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบระบบเพื่อรับโอนกิจการต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ