กปภ.สาขามหาชนะชัย โครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 2

กปภ.สาขามหาชนะชัย โครงการเติมใจให้กัน  HOME CARE  ครั้งที่ 2

กปภ.สาขามหาชนะชัย โครงการเติมใจให้กัน ( HOME CARE ) ครั้งที่ 2/2561ในไตรมาสที่ 2/2561  ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ. บ้านสำโรง ม.4 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธรนำโดย ผจก. พูนศักดิ์  กองกาญจน์  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  และพนักงาน ในสังกัด  ออกบริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน , บริการซ่อมท่อแตก-ท่อรั่ว นอกบ้าน/ภายในบ้านฟรี , ซักถามถึงการให้บริการและปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้น้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี

 

 


ข่าวอื่นๆ