กปภ.สาขามุกดาหารประชาสัมพันธ์โครงการรับโอนกิจการประปา เทศบาลตำบลหนองสูง

กปภ.สาขามุกดาหารประชาสัมพันธ์โครงการรับโอนกิจการประปา เทศบาลตำบลหนองสูง

นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร พนักงานในสังกัด ร่วมกับ หัวหน้างานแผนงานจาก กปภ.เขต 8 เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการรับโอนกิจการประปา ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลหนองสูงเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการโอนเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.อัตราค่าน้ำประปาและค่าบริการกระบวนการผลิตน้ำสะอาด พร้อมบริการให้คำปรึกษาควบคุมคุณภาพน้ำ และบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ของ กปภ.ให้กับทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสูง โอนกิจการประปาให้กับ กปภ.สาขามุกดาหาร บริหารจัดการ และผู้ใช้น้ำยินยอมรับบริการค่าน้ำตามอัตราของ กปภ.

 


ข่าวอื่นๆ