กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันพร้อมรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ครั้งที่ 2 ปี 2561

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันพร้อมรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ครั้งที่ 2 ปี 2561

       กปภ.สาขาบุรีรัมย์ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ พร้อมด้วย น..พรรวินท์ ราศี ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานออำนวยการ หัวหน้างานบริการ พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ จากโครงการขยายเขตจำหน่าย บ้านปรุ ม.14 บ้านโคกเพชร ม.16.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กันในครั้งเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้น้ำที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ ซึ้งมีผู้มายื่นขอติดตั้งเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่จำนวน 106 ราย กปภ.สาขาบุรีรัมย์จะเร่งดำเนินการออกสำรวจ และออกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำต่อไป ทั้งนี้ยังได้ชี้แจงให้ความรู้เรื่องคุณภาพน้ำประปาแก่ประชาชนและได้อธิบายขั้นตอนการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือนให้ทราบเบื้องต้น และสอบถามสารพันปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี เพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและการให้บริการที่เป็นเลิศ” และค่านิยม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

 

 


ข่าวอื่นๆ