กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาอุบลราชธานี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาอุบลราชธานี

 

นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ3) นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต8 เเละคณะ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังการบรรยายภาระกิจ ปัญหาและอุปสรรค ของ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และการประปาส่วนภูมิภาค วันที่ 15 มีนาคม 2561

 


 


ข่าวอื่นๆ