กปภ.สาขาละหานทรายร่วมแลกเปลี่ยความคิดเห็นกรณีการรับโอนผู้ใช้น้ำ ชุมชนบ้านตาอี

กปภ.สาขาละหานทรายร่วมแลกเปลี่ยความคิดเห็นกรณีการรับโอนผู้ใช้น้ำ ชุมชนบ้านตาอี

นายฉลวย กาบบัวศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย มอบหมายให้งานบริการฯ เป็นตัวแทน กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ เข้าร่วมพูดคุยสอบถามข้อมูลเบื้องต้นในการรับโอนเส้นท่อและผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านตาอี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอยางดีในการที่จะใช้น้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาค

 


ข่าวอื่นๆ