กปภ.สาขาลำปลายมาศจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6

กปภ.สาขาลำปลายมาศจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ นำโดย นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/61 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงาน ให้พนักงานตระหนักถึงการบริการ, ความพึงพอใจของลูกค้า, มีจิตสำนึกที่ดีและทำงานด้วยจิตสาธารณะ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

 


ข่าวอื่นๆ