กปภ.สาขาเขมราฐจัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน หน่วยบริการตระการพืชผล

กปภ.สาขาเขมราฐจัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน หน่วยบริการตระการพืชผล

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ นำโดยนายณฐกฤต พรมนนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care) ณ บริเวณ ชุมชนตลาดบ้านขุหลุ หมู่ 1,2,4 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผลจ.อุบลราชธานี พื้นที่หน่วยบริการตระการพืชผล เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้นและให้บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และได้มอบของที่ระลึกพร้อมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้ใช้น้ำกับ กปภ.

 

 


ข่าวอื่นๆ