กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่พร้อมเชิญชวนร่วมกลุ่มไลน์กระจายข่าวสาร

กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่พร้อมเชิญชวนร่วมกลุ่มไลน์กระจายข่าวสาร

 

  กปภ.สาขายโสธร นำโดย  นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการ  มอบหมายให้พนักงานในสังกัดร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.8  ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ ตลาดสดตาดทอง จังหวัดยโสธร  เพื่อบริการเชิงรุกในการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในบริเวณใกล้เคียง  พร้อมเชิญชวนผู้ใช้น้ำร่วมสแกนบาร์โค๊ดเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์เพื่อกระจายข่าวสารของ กปภ.สาขายโสธร ต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ