กปภ.ข.๘ ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นพร้อมอุปกรณ์กีฬาเยาวชนบ้านโหงนขาม

กปภ.ข.๘ ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นพร้อมอุปกรณ์กีฬาเยาวชนบ้านโหงนขาม

กปภ.ข.๘  นำโดย  นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต  ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘  มอมหมายให้หัวหน้างานลูค้าสัมพันธ์  และทีมงานลงพื้นที่ ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นพร้อมอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชนบ้านโหงนขาม  ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี  ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ กปภ.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

 


ข่าวอื่นๆ